ประเด็นที่ผู้สอนที่ควรพิจารณาก่อนจัดการสอนออนไลน์

A first step, create a rapid online course (COVID-19 situation)

ที่มา : https://www.facebook.com/praweenya/posts/10156748031362111

ขอขอบพระคุณอาจารย์ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ

 404 total views,  1 views today