190 มหาวิทยาลัยประกาศ 600 หลักสูตรออนไลน์ฟรี

มหาวิทยาลัยทั่วโลกเปิดสอนหลักสูตรออนไลน์ฟรี!!! หลักสูตรเหล่านี้เรียกว่า MOOCS หรือ Massive Open Online Courses
มหาวิทยาลัยกว่า 800 แห่งได้สร้าง MOOC เหล่านี้ไว้ประมาณ 10,000 แห่ง และติดตาม MOOC เหล่านี้ตลอดเวลาที่ Class Central
190 มหาวิทยาลัยประกาศ 600 หลักสูตรออนไลน์ฟรี ได้รวบรวมรายการด้านล่างและจัดหมวดหมู่หลักสูตรเป็นวิชาต่อไปนี้ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, คณิตศาสตร์, การเขียนโปรแกรม, ศาสตร์ทางด้านข้อมูล (Data science), มนุษยศาสตร์, สังคมศาสตร์, การศึกษาและการสอน, สุขภาพ & ยา, ธุรกิจ, การพัฒนาบุคคล, วิศวกร, การออกแบบและศิลปะ และวิทยาศาสตร์

เข้าถึงได้ที่ >>> https://www.classcentral.com/report/new-courses-october-2018/

ที่มา: Dhawal Shah (Oct 9th, 2018) Retrieved from https://www.classcentral.com/report/new-courses-october-2018/

 281 total views,  1 views today