ออกแบบการสอนออนไลน์แบบฉุกเฉิน

เรียน เพื่อนร่วมอาชีพครู ทุกท่านคะ สถานการณ์ปรับการสอนในชั้นเรียนปกติเป็นการสอนออนไลน์แบบฉุกเฉินครั้งนี้ (COVID-19) จำเป็นต้องเริ่มต้นด้วยการออกแบบการสอนอย่างเป็นระบบเพื่อทบทวนและปรับเปลี่ยนไปตามข้อจำกัดของทั้งเวลาที่จัดสอน ทรัพยากรและเทคโนโลยีทั้งฝั่งผู้สอนและผู้เรียนเพื่อให้เป็นไปตามที่ครูทุกคนยังคงมุ่งมั่นกับผลลัพธ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนแม้ในสถานการณ์ฉุกเฉินนี้

นักเรียนของเราลงทะเบียนเรียนคนละ 3-7 วิชาต่างกันไป และทุกวิชาปรับเป็นการสอนออนไลน์อย่างฉุกเฉิน (ภาวะปกติที่เขาเรียนทางออนไลน์กันอย่างมีประสิทธิภาพ ทำได้ไม่มากไปกว่า 3-5 วิชา และการเรียนออนไลน์เป็นเพียงรูปแบบหนึ่งของการศึกษาทางไกล)

การทบทวนและปรับวิธีการประเมินและกิจกรรมการเรียนรู้จึงเป็นสิ่งสำคัญ การพิจารณาถึงช่องทางและเครื่องมือที่ไม่สามารถรองรับได้ทุกคน “เทคโนโลยีที่เหมาะสม” จึงสำคัญ

ตัวอย่างเช่น หลายครั้งพบว่า ผู้สอนบรรยายคนเดียวตลอดเวลาของการสอนเนื้อหา การใช้เครื่องมือเพื่อนำส่งเสียงและภาพจึงไม่ต้องเป็นการออกอากาศสด เพราะปลายทางนั้นอาจไม่พร้อม และต้องการเวลาฟัง ๆ หยุด ๆ จด ๆ ไปด้วย ควรปรับเป็นการนำวิดีโอขึ้นระบบ และตั้งคำถามกระตุ้นคิดผู้เรียนให้เข้าไปตอบ หรือทำแบบฝึกหัด เป็นต้น

ในโพสต์นี้ขอนำเสนอ 2 ภาพเพื่อให้ท่านได้กรุณาทบทวนและไม่ตระหนกกระโจนเข้าถึงเทคโนโลยีก่อนจะปรับกระบวนการสอนค่ะ

ทั้งนี้ขอส่งสารถึงเพื่อนร่วมอาชีพนักเทคโนโลยีการศึกษา ช่วยกันให้เต็มที่เลยนะคะ เราจะเดินไปด้วยกันและไม่โดดเดี่ยวค่ะ

ขอแสดงความนับถือ
ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ

#edtech #InstructionalDesigner #ID_ERnetwork #OnlineLearning #RemoteLearning

ที่มา : https://www.facebook.com/praweenya/posts/10156770297032111

ขอขอบพระคุณอาจารย์ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ

 555 total views,  2 views today