แนะนำ Learning Tools

ตารางเปรียบเทียบความสามารถของ Learning Platform และความสามารถของแต่ละ Platform เพื่อใช้ตัดสินใจในการเลือกใช้ Learning Platform ที่ต้องการ

 

 

 249 total views,  1 views today