แนะนำ Learning Tools

ตารางเปรียบเทียบความสามารถของ Learning Platform และความสามารถของแต่ละ Platform เพื่อใช้ตัดสินใจในการเลือกใช้ Learning Platform ที่ต้องการ

 

 

 95 total views,  2 views today