แนวทางและคำแนะนำการสอนออนไลน์สำหรับชั้นเรียนขนาดใหญ่

แนวทางและคำแนะนำการสอนออนไลน์สำหรับชั้นเรียนขนาดใหญ่

ที่มา : https://www.facebook.com/praweenya/posts/10156760697352111
ขอขอบพระคุณอาจารย์ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ

 290 total views,  1 views today