เครื่องมือใช้งานด้านประชุมออนไลน์สำหรับสาย LINUX

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วสิศ ลิ้มประเสริฐ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้สาธิตการใช้งาน  meet.google.com กับ calendar.google.com สำหรับการประชุม เป็นเรื่องดีสำหรับผู้ใช้ OS Linux ซึ่งสามารถใช้งานได้ร่วมกับ OS Windows  เป็นแนวทางหนึ่งสำหรับการสื่อสาร การเรียนการสอน ในช่วงสถานการณ์ COVID19 นี้ได้อย่างดี   แต่ผู้ใช้ต้องมี G-Suite ก่อนนะครับ สำหรับบริษัท(ที่จ่ายค่าบริการ)และหน่วยงานการศึกษา(ใช้ฟรี)
ติดตามชมคลิปต้นฉบับได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=b5ZX2eat_Pg