Online System

MOOC เฉลิมพระเกียรติฯ

ระบบเรียนออนไลน์แบบเปิดเพื่อมหาชน (MOOC: Massive Open Online Course System) ภายใต้โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ที่สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเฉพาะเนื้อหาบทเรียนเพื่อการเรียนตามอัธยาศัย ที่สามารถเข้าถึงได้ทุกวัย ผู้สนใจทุกคน สามารถสมัครเรียนได้ฟรี ผ่านเว็บไซต์ http://mooc.learn.in.th
 
หน่วยงานที่สนใจร่วมสร้างสรรค์บทเรียนออนไลน์แบบเปิด สามารถใช้ระบบได้ฟรี และติดต่อขอข้อมูลการออกแบบพัฒนาบทเรียนกับบุคลากรฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อีเมล stks@nstda.or.th

Thai MOOC

Thai MOOC เป็นระบบเพื่อสนับสนุนการศึกษาระบบเปิดที่เกิดจากความร่วมมือของ โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโลยีแห่งชาติ และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ภายใต้นโยบายสำคัญของรัฐบาล “ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม” มีสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมพัฒนารายวิชาและจัดการเรียนการสอน โดยโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยจะเป็นหน่วยงานหลักในการดูแล และประสานงานให้เกิดการจัดเรียนการสอน มาตรฐานการศึกษาและการจัดเก็บประวัติและการเทียบโอนผลการเรียนรู้ ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าเรียนได้ที่ 
 
หน่วยงานที่สนใจร่วมสร้างสรรค์บทเรียนออนไลน์แบบเปิด สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ทีมงานโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) อีเมล thaimooc@thaicyberu.go.th

โครงการเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา : UniNet

UniNet เครือข่ายเพื่อการศึกษาวิจัย เป็นเครือข่ายเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนสถาบันการศึกษา ดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอน และการวิจัย เชื่อมต่อไปยังสถาบันการศึกษาทั่วโลก ในสภาวะการณ์ Covid-19 Uninet พร้อมสนับสนุนเครื่องมือเพื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ดังนี้
1. โปรแกรม zoom จำนวน 500 licenses
2. โปรแกรม scopia จำนวน 200 licenses

ทั้งนี้หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่

1.นายสุพัชรพงษ์ บัวนาค supacharapong@uni.net.th
2.นายเกรียงศักดิ์ เหล็กดี kriengsak@uni.net.th
3.นายธีรวัฒน์ ก่อบุญ teerawat@uni.net.th

https://www.uni.net.th/

Frog Genius

Frog Genius ระบบจัดการโรงเรียนออนไลน์ ให้คุณเป็นเจ้าของโรงเรียนออนไลน์ได้อย่างง่ายและรวดเร็ว ด้วยบริการที่ครบ จบในที่เดียว รายละเอียดของระบบ Frog Genius

https://www.froggenius.com/

FrogLive

FrogLive เป็นแพลตฟอร์มที่เปิดให้บริการสำหรับลูกค้าที่อยากมีหน้าเว็บสำหรับ Livestream เป็นของตนเอง เเละสิ่งที่ FrogLive มีความเเตกต่างจากแพลตฟอร์มอื่น ๆ คือสามารถ Create หน้าเว็บของเราให้มีลูกเล่นหรือฟังค์ชั่นพิเศษที่หลากหลายได้ เช่น เราสามารถใส่ข้อมูลหรือ CG งานที่จัด ใส่ CG สถิติต่าง ๆ ในงาน สามารถใส่ข้อมูลร้านค้าหรือสินค้าที่มีขายในงาน หรือขายออนไลน์ก็ได้ เป็นต้น รายละเอียดของระบบ FrogLive

http://www.frogdigital.co/

SkillLane

คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด

คลังเก็บภาพ คลิปวิดีโอ แผนภาพ ผังมโนทัศน์ แบบทดสอบ เกมการศึกษา สื่อแอนิเมชั่น รวมทั้งคลังเก็บบทเรียนที่พร้อมใช้โดยนักเรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา สายอาชีพ และบุคคลทั่วไป เพื่อใช้ในการศึกษา ที่สามารถเข้าถึง นำมาปรับปรุง และเอาไปใช้งานโดยไม่ละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ภายใต้สัญญาอนุญาต Creative Commons โดยเข้าสืบค้นและโหลดใช้งานได้ที่เว็บไซต์ http://oer.learn.in.th

หน่วยงานที่สนใจร่วมสร้างสรรค์สื่อเรียนรู้แบบเปิด ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมกับบุคลากรฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อีเมล stks@nstda.or.th

เครื่องมือแนะนำเพื่อการเรียนการสอนออนไลน์

หนังสือเรียน ศูนย์บาท จาก Amazon.com
July 29, 2020
ในช่วงวิกฤติโควิด-19 ที่ผ่านมาสำนักพิมพ์หลายแห่งเปิดให้ประชาชน นักศึกษา นักวิจัย อาจารย์ดาวน์โหลดหนังสือ บทความหรือสิ่งพิมพ์อื่นๆ ได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และตอนนี้ Amazon.com ร้านค้าออนไลน์ยั...
ดาวน์โหลดหนังสือ Fundamentals of Telemedicine and Telehealth ฟรี จาก ScienceDirect
June 26, 2020
Elsevier เปิดให้ดาวน์โหลดหนังสือ Fundamentals of Telemedicine and Telehealth ฟรีเป็นเวลา 6 เดือน (จากเดือนเมษายน) เพื่อช่วยสนับสนุนผู้เกี่ยวข้องในการต่อสู้กับโควิด-19 สามารถดาวน์โหลดเฉพาะบทท...
12 ฟรีหลักสูตรออนไลน์โดย SME D Bank
June 22, 2020
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หรือ Small and Medium Enterprise Development Bank of Thailand (SME D Bank) เปิด 12 ฟรีหลักสูตรออนไลน์ เพื่อให้ผู้ประกอบการ และผู้สนใจเปิดก...
Open Heritage 3D: แพลตฟอร์มสู่ข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรมในรูปแบบสามมิติแบบเปิด
June 22, 2020
"Open Heritage 3D makes primary 3D cultural heritage data open and accessible" Open Heritage 3D เกิดจากความร่วมมือของ CyArk Historic Environment Scotland และ University of South Florida โ...
แหล่งความรู้แบบเปิดของ Smithsonian
June 4, 2020
Smithsonian Open Access แหล่งรวบรวมและเผยแพร่สื่อการเรียนรู้และการศึกษาวิจัยในรูปแบบดิจิทัลของ Smithsonian Institution หรือ Smithsonian สื่อฯ ส่วนใหญ่ อยู่ภายใต้ Public domain ซึ่งผู้ใช้สามา...
Virtual Museum พิพิธภัณฑ์​ศาลปกครอง
May 13, 2020
อีกก้าวกับความร่วมมือของโครงการ​ระบบสื่อ​สาระ​ออนไลน์​ฯ​ และสำนักงานศาลปกครอง​ ในการพัฒนา Virtual Museum พิพิธภัณฑ์​ศาลปกครอง โดยสำนักงานศาลปกครองแถลงข่าวเปิดตัววันที่ 23 กรกฎาคม 2556 ...