ระบบการเรียนการแบบออนไลน์ด้วย Microsoft Teams แนะนำโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

TU_MicrosoftTeam

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขอนำเสนอระบบการเรียนการแบบออนไลน์ด้วย Microsoft Teams

โดยขั้นตอนต่างๆมี ดังต่อไปนี้

การ Download, ติดตั้ง และเข้าใช้งาน – https://icttu.page.link/teams_dl

สำหรับผู้สอน
1. การสร้างห้องเรียน – https://icttu.page.link/teams_create
2. การเชิญผู้เรียนเข้าห้องเรียน – https://icttu.page.link/teams_invite
3. การนัดหมายเวลาเรียน – https://icttu.page.link/teams_schedule
4. การตั้งค่าการสอน – https://icttu.page.link/teams_config
5. การ Share Slide – https://icttu.page.link/teams_slidesha
re
6. การบันทึก vdo – https://icttu.page.link/teams_record

สำหรับผู้เรียน
1. การเข้าร่วมห้องเรียน – https://icttu.page.link/teams_joinclass
2. การเข้าเรียนและการสอน – https://icttu.page.link/teams_joinmeeting

การช่วยเหลือ
1. ไม่ทราบ Email – https://icttu.page.link/checkemail
URL : http://account.tu.ac.th/
2. เข้างานใช้ไม่ได้หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ Line ICT-TU

Helpdesk : @icttuhelpdesk
จัดทำโดย พลวัต พฤกษ์มณี (สทส.) Ponlawat Pruckmanee
ที่มา https://www.facebook.com/ict.tu/photos/a.210507725636462/2913758631978011/?type=1&theater

 825 total views,  2 views today