การเรียนออนไลน์ระดับปริญญาโท ของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ในสถานการณ์ COVID 19 การเรียนการสอนออนไลน์เป็นเรื่องที่ตอบโจทย์การแก้ปัญหา  ตัวอย่างคอร์สการเรียนการสอนที่ถือว่านำร่องมาก่อนในหลายภาคส่วน คือการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในคอร์สปริญญาโท เริ่มคอร์สออนไลน์มาตั้งแต่ปี 2562 โดย เปิดตัว TUXSA (ทักษะ) หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตออนไลน์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสกิลเลน

หลักสูตรปริญญาโทออนไลน์ 3 หลักสูตร ได้แก่
– หลักสูตรปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขา Business Innovation (M.B.A. Business Innovation) เริ่มเรียนเดือนสิงหาคม 2562
– หลักสูตรปริญญาโท Data Science for Digital Business Transformation (M.S. Digital Business Transformation) เริ่มเรียนเดือนสิงหาคม 2562
– หลักสูตรปริญญาโท Applied AI เริ่มเรียนในปี 2563

จุดเด่นของหลักสูตร ได้แก่

ข้อดีของการเรียนออนไลน์นี้สอดคล้องกับสถานการณ์ และการประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างดี

คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่  https://tu.ac.th/thammasat-defining-the-future-online-master-degree-tuxsa

 1,467 total views,  1 views today