การสร้างข้อสอบออนไลน์พร้อมตรวจคำตอบด้วย Google Form

เครื่องมือช่วยสร้างข้อสอบออนไลน์ ที่รองรับการตรวจข้อสอบตามที่ผู้สร้างต้องการ และยังสามารถรายงานคะแนนให้ผู้ทดสอบทราบได้ทันที

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=u_zisReVayo

 725 total views,  1 views today